اخذ نمایندگی

متقاضی گرامی، لطفاً قبل از تكميل فرم به نكات ذيل توجه نمائيد:

۱- عدم تطبيق عناوين ذكر شده با سؤالات ، سبب ابطال فرم خواهد شد.

۲- مسئولين شرکت اجازه دارند جهت تأييد عناوين ادعا شده، هرگونه بررسی را كه لازم می‌دانند بعمل آورند.

۳- لطفاً مدارک زیر را  جهت الصاق در دسترس داشته باشید:

۳-۱- اسکن کارت ملی

۳-۲- اسکن یک قطعه عكس ۴×۳ پرسنلی تمام رخ جديد

۳-۳- اسکن سند مالكيت محل تجاری يا اجاره‌نامه

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
روی کادر بالا کلیک فرمایید جهت ارسال فایل.

مشخصات واحد تجاری

مشخصات دارنده واحد

مثال: 1340/01/01

وضعیت واحد تجاری

نوع مالكيت واحد تجاری

نوع فعالیت

نوع جواز کسب

ابعاد فروشگاه يا دفتر كار

ابعاد انبار (در صورت وجود)

بیمه

فهرست